Club regels

Huishoudelijk reglement:

 

Goede vrienden maken goede afspraken

Thaiboks is een teamsport en bij een teamsport is de speler er voor het team en is het team er voor elk speler.

 

 • Leden komen op tijd naar de training. Ruim 15 minuten eerder aanwezig om zich tijdig om te kleden.

 • Sportmateriaal en drinkwater zelf voorzien..

 • Het is verboden om met schoenen op de mat te komen

 • Er wordt getraind in sportkledij.

 • Om veiligheidsredenen is het verboden om met juwelen/ketting/ringen/oorbellen/horloges te trainen.

 • Tijdens bepaalde trainingsmomenten mag men geen bril dragen.

 • Enkel de opdrachten die de trainer geeft worden uitgevoerd.

 •  Als bepaalde leden afhankelijk zijn van medicatie moet dit door de burgerlijk verantwoordelijke gemeld worden aan de trainer.

 • Je zorgt ervoor dat de persoonlijke hygiëne in orde is: kortgeknipte nagels , een propere lichaamshygiëne, kledij en materiaal in verzorgde staat. Eventuele wonden dienen goed verzorgd en netjes afgedekt te zijn

 • We hebben respect voor elkaar, het materiaal en voor de club.

 • Kauwgom en andere voedingsmiddelen zijn niet toegestaan in de trainingszaal en kleedkamers. Enkel drinkwater.

 • Iedereen die na een gratis proefles wenst te blijven trainen is verplicht zich in te schrijven en de verzekering onmiddellijk in orde te brengen Bij minderjarigen dienen de ouders de inschrijvingsdocumenten te ondertekenen.

 • Pestgedrag hoort nergens thuis.

 • Elk misbruik van de aangeleerde technieken kan een uitsluiting tot gevolg hebben.

 • Als lid van onze sportclub zorg je ervoor dat onze sport en het imago van onze club positief naar buiten wordt uitgestraald..

 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.

 • Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijden aangepast worden door het bestuur.

 • Iedereen m/v/x wordt overeenkomstig het non-discriminatiebeginsel gelijkwaardig behandeld.

 

Elk lid dat de huishoudelijk regels niet respecteert wordt hierop aangesproken door de trainer. De club kan indien nodig sanctionerend optreden.